Dagvoorzitter

ETIENNE MULDERS

TRAINER - DAGVOORZITTER

Dagvoorzitter

 

Een goede dagvoorzitter doet meer dan het programma aflopen en de tijd bewaken. Ik creëer energie, zorg dat deelnemers een aandeel hebben in de dag en de uitkomsten, bereik diepgang in de discussie en werk toe naar draagvlak en concrete oplossingen.

 

Idealiter denk ik al mee over de opzet van de bijeenkomst, zodat ik u kan adviseren hoe u de gewenste resultaten kunt bereiken. De keuzes die u maakt - zoals locatie, programma, sprekers, selectie van deelnemers - zijn van grote invloed op de uitkomsten. Ik weet wat werkt en help u graag.

 

Kenmerkend voor mijn aanpak:

  • Voorbereiding: ik ben betrokken bij de opzet van de bijeenkomst, ken de doelgroep en de materie.
  • Energie: ik zorg dat iedereen betrokken wordt en gemotiveerd blijft, ik creëer een sfeer waarin ideeën naar voren komen en resultaten bereikt worden.
  • Inleving: ik verplaats me zowel in de opdrachtgever als de deelnemers. Wat speelt er echt en hoe krijgen we dat op tafel?
  • Flexibiliteit en improvisatie: er zijn altijd onverwachte wendingen. Ik speel daarop in zonder het beoogde resultaat uit het oog te verliezen.
  • Scherpte: ik vraag door, prikkel en verleid om voorbij de oppervlakte te komen.

 

 

Etienne Mulders - info@dedagvoorzitter.com - linked in: etiennemulders

Copyright Etienne Mulders © All Rights Reserved